BUŠARI / BUŠE

Portreti Buše ili Bušara, maskiranih ophodnika koji za vrijeme poklada obilaze selom; odjeveni u kožuhe, zakrabuljeni maskama (od tekstila i drva u obliku životinjskih glava s rogovima), sa zvoncima, klepetaljkama ili trubama od kore u ruci. Običaj raširen u Slavoniji, Baranji i među Hrvatima u Mađarskoj.